Regulamentul oficial al campaniei ,,Ce nu ai curaj sa ii spui de Valentine`s Day?''

Regulamentul oficial al campaniei ,,Ce nu ai curaj sa ii spui de Valentine`s Day?''

1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei ,,Ce nu ai curaj sa ii spui de Valentine`s Day?'' denumita in continuare „Campania” este CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL (denumit in continuare “Organizatorul”),  societate romana, cu sediul in jud. Timis, orasul Timisoara, Str. Ciresului 2E, inregistrata la Registrul Comertului din Timisoara, sub nr. J35/1351/2014/, CUI: 33220770.

2.DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei incepand cu data de 29.01.2021 si pana in data de 02.02.2021.

3.PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica care respecta pasii de participare prezentati in postarea dedicata campaniei de pe pagina de Instagram si de pe  profilul oficial de Facebook al lui Flick Domnul Rima, incepand cu data de 29.01.2021, ora 20:00 si pana in data de 02.02.2021, ora 23:59.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea;

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora sau ale influencerului nu au dreptul sa participe in Campanie.

4.MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa respecte pasii de participare prezentati in postarea dedicata campaniei de pe pagina de Instagram si de pe  profilul oficial de Facebook al lui Flick Domnul Rima, incepand cu data de 29.01.2021, ora 20:00 si pana in data de 02.02.2021, ora 23:59.

Vor participa la acest concurs toate persoanele care, conform descrierii dedicate campaniei de pe pagina de Instagram si de pe  profilul oficial de Facebook a lui Flick Domnul Rima, descarca aplicatia mobila Contakt de pe AppStore, GooglePlay sau Huawei App Gallery, isi creeaza un cont de client si raspund intrebarilor din sectiunea dedicata “Valentine’s Day”. In cazul in care participantii detin un cont deja existent pe Contakt, tot ce trebuie sa faca este sa raspunda intrebarilor din sectiunea “Valentine’s Day” folosind aplicatia mobila Contakt.

4.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

 

 

5.PREMII

5.1. Premiul Campaniei consta intr-o experienta memorabila organizata de catre Contakt, pe data de 14 Februarie 2021, prin care castigatorul va transmite mesajul catre partenerul/partenera de cuplu, in orasul in care acesta se afla.

6.DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorul va fi ales pe data de 4 Februarie 2021, dintre participantii inscrisi in concurs in perioada de desfasurare a Campaniei.

6.2. Organizatorul, impreuna cu Flick Domnul Rima,  isi rezerva dreptul de a selecta castigatorul  in functie de originalitatea mesajului introdus in sectiunea de “Valentine’s Day” si va fi notificat prin intermediul datelor de contact introduse in momentul in care si-a creat contul in aplicatia Contakt.

6.3. Castigatorul va trebui sa raspunda email-ului trimis de catre Organizator (@contakt.ro) in termen de 24 ore, cu scopul de a furniza toate detaliile necesare pentru revendicarea premiului. Daca acesta nu contacteaza Organizatorul in termenul mentionat mai sus si nu isi revendica premiul, acest lucru duce automat la pierderea premiului castigat.

6.5. Organizatorul va analiza amanuntit daca castigatorul ales a respectat toti pasii de participare mentionati la punctul 4.1 si este eligibil. In caz contrar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta alt castigator in locul celui care nu au respectat cu precizie toti pasii de participare mentionati in regulamentul oficial al Campaniei.

6.6. Numele castigatorului va fi anuntat public pe data de 14 Februarie 2021, pe conturile de Instagram si Facebook ale Organizatorului.

7.ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

8.VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea Castigatorului se va face pe baza contului creat pe Contakt, a adresei de e-mail asociate acestuia si a urmatoarelor documente:

1. un document valid de identitate, dupa cum urmeaza:

1.     in cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport;

2.     in cazul persoanelor juridice: certificatul de inregistrare al Companiei si carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport al persoanei care reprezinta legal societatea.

 

 

9.TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

10.REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.contakt.ro, in aplicatia mobila Contakt, si la sediul Organizatorului.

11.FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma, in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.contakt.ro

 

12.INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetare va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 48 de ore înainte de a inceta, prin intermediul website-ului http://www.contakt.ro/ si a aplicatiei mobile Contakt.ro

12.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

13.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi folosite de organizator in scopul acordarii premiului castigat.

13.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa,semnata, transmisa la adresa Organizatorului prezentata in preambulul prezentului Regulament

14.TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

15.LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Timisoara, judetul Timis.


16.ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

16.2.Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe durata concursului pe website-ul www.contakt.ro , in aplicatia mobila Contakt.ro sau poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Timisoara, Str. Ciresului 2E, jud. Timis.

16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-ului www.contakt.ro